Размер: A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта

Гимн

Музыка - композитор Чингис Павлов.

Стихи - поэт Даши Дамбаев.

Гимн Улан-Удэ написан в 1966 году.

Русский текст

Улан-Удэ, город мой,
Разлив огней над тайгой.
Как зов степей Селенга,
Окрестных гор синева.

Припев:
Улан-Удэ, Улан-Удэ -
Моей Бурятии звезда.

Улан-Удэ, город мой,
Встречает нас, как родной,
И обнимает друзей
Тепло столицы моей.

Припев.

Улан-Удэ, город мой,
Горжусь тобой, как судьбой.
Ты как улыбка любви
И свет родимой земли.

Припев.

Бурятский текст

Сэнхир γлгэн замби дээр 
Сэнгγγ хотын олонш hаа, 
Номин солгёон Сэлэнгын 
Ногоон хγбóó эрье дээр 

Припев: 
Ухаан зγрхым хγлгóóгшэ 
Улаан-Yдэм hайхан даа 

Олон харгын бэлшэр дээр 
Одон шэнгеэр бадаржа, 
Алас холын айлшадаа 
Амар мэндээр угтагша 

Припев.

Набша сэсэг ногоон соо 
Наран óóдэ γндыhэн, 
Айдар халуун дурые 
Альган дээрээ γргэhэн, 

Припев.

Материал создан: 08.02.2019

Материал изменен: 30.10.2019